IZO Twente

Deze werkgroepen bestaan uit medewerkers van de zorginstellingen en relevante stakeholders als onder meer huisartsen, zorgverzekeraar, gemeente.

Onderwerp van gesprek is de operationele uitvoering van keten overstijgende zorgthema’s die in alle zorginstellingen aan de orde is en waarvan de zorgbestuurders te kennen hebben gegeven dat het zinvol is om samen op te trekken bij het maken van de meest optimale werkafspraken ten gunste van de cliënt.


IZO Twente heeft een coördinerende rol bij het actueel houden van de volgende regelingen:

Andere projecten waaraan vanuit IZO Twente in de opstartfase coördinerend heeft bijdragen zijn: